Přihlásit se Pošta Strava Moodle Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Aktuality

Výsledky přijímacího řízení

Výsledkové listiny si můžete stáhnout v části Školní rok-Přijímací řízení (http://www.gymkvary.cz/node/42).

Přijaté uchazeče prosíme o odevzdání zápisového lístku (do 10 dnů), pokud tak neučiníte, bude na Vaše místo přijat další uchazeč dle výsledkové listiny. Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí písemně.

V případě 4letého studia bývají v posledních letech odvolání vyslyšena, protože ze 60 přijatých uchazečů odevzdá zápisový lístek cca 30 a na odvolání je tedy dalších 30 volných míst, což většinou postačuje pro všechny, kteří se odvolali. Doporučujeme se proti tomuto rozhodnutí po jeho doručení odvolat (do 3 dnů)! I pokud odevzdáte zápisový lístek jiné škole, jste oprávněni tento lístek v případě kladně vyřízeného odvolání vzít zpět a odevzdat nám.

Volitelné předměty

V těchto dnech probíhá 1. kolo výběru volitelných předmětů na školní rok 2015/16 pro budoucí poslední dva ročníky. V příloze si můžete stáhnout k těmto předmětům anotace.

Štítky: 

Nejlepší basketbalistky v kraji jsou ty naše!

Dne 25. 3. 2015 hráčky basketbalu vybojovaly 1. místo v krajském kole ve složení Eva Moučková, Ivona Klusáková, Zorka Hrabáková, Káťa Vatashchuk, Bára Stefanovičová, Blanka Krpalová a  Kristýna Čermáková. Holky díky, byly jste nejlepší!

Informace o vystavení náhradní stravenky

Náhradní doklad na odběr oběda bude ode dne 1. února 2015 zpoplatněn částkou 5,-- Kč. Platí se na místě hotově vedoucí školní jídelny, případně zaměstnanci, který ji zastupuje. 

Cambridgeské zkoušky

Díky JŠ Eufrat, která poskytuje našim studentům pre-testy, budeme i v letošním roce pořádat Cambridgeské zkoušky na naší škole a nemusíte tedy za nimi jezdit do Prahy či Plzně. Konkrétně se jedná o tyto zkoušky a termíny:

FCE for Schools Paper based - 18. dubna 2015 (termín odevzdání přihlášek do 6.3.2015)

CAE Paper based - 18. dubna 2015 (termín odevzdání přihlášek do 6.3.2015)

Štítky: 

Zájezd do Velké Británie

Zájezd do Velké Británie
Poslední schůzka účastníků před odjezdem do Velké Británie se uskuteční o velké přestávce v pátek 17.4.2015 v učebně V. Je důležitá, nezapomeňte! H.Habrzettlová, T. Růžičková 

Štítky: 

Rozvrh v době přijímacích zkoušek

Ve středu 15. dubna a ve čtvrtek 16. dubna se konají přijímací zkoušky. Rozvrh pro všechny třídy je zveřejněn v příloze.

Štítky: 

Odjezd do Velké Británie

Do Velké Británie odjíždíme v sobotu 18.4.2015 ve 23.00 od Tržnice. Všichni účastníci se sejdou tamtéž ve 22.45.
T. Růžičková, H.Habrzettlová 

Štítky: 

Třídní schůzky

V pondělí 13. dubna od 17 hodin se konají třídní schůzky. Přístup do školy je z důvodu stavby po lávce cca 100m od původní brány nebo zezadu od Jednoty. Současný provizorní vstup je dveřmi u jídelny.

Štítky: 

Nabídka pomaturitního studia jazyků společnosti Tutor

Akce zrušena!!!

Poznávací zájezd do Velké Británie

Všem účastníkům zájezdu do Velké Británie!
Dne 9.4.2015 o velké přestávce se v učebně V uskuteční hlavní informativní schůzka pro všechny účastníky zájezdu do Velké Británie. Je důležitá, proto na ni nezapomeňte! T. Růžičková, H. Habrzettlová

Štítky: 

Zájezd do Velké Británie

ZÁJEZD DO VELKÉ BRITÁNIE - CORNWALLU
Ve čtvrtek 26.2. 2015 o velké přestávce se v učebně V ve 3. patře uskuteční schůzka účastníků zájezdu. Na programu je ubytování - rozdělení do hostitelských rodin. Nezapomeňte! T.Růžičková, H. Habrzettlová

Štítky: 

Writing Challenge 2015 - výsledky

V pátek 6. února byly vyhlášeny výsledky druhého ročníku esejistické soutěže v anglickém jazyce pro vyšší gymnázium - Writing Challenge 2015. Letos bylo třeba shlédnout dokument "An Inconvenient Truth" a v eseji vyjádřit svůj názor na zadanou otázku. Soutěžící byli hodnoceni za jazykovou správnost, logickou strukturu, argumentaci a originalitu. Do soutěže se zaregistrovalo 26 studentů, z nichž 9 odevzdalo esej. Přestože odevzdaných esejí nebylo mnoho, vítězné práce byly vysoké kvality. Fotografie z předání naleznete ve fotogaleriích.

Soutěž pořádá a ceny věnuje bývalý absolvent našeho gymnázia, který dále studoval na univerzitě v USA. Cílem soutěže je podpořit mladé talenty a povzbudit je ke studiu v zahraničí. Soutěžní eseje hodnotí tříčlenná porota. Vítězné práce jsou k nahlédnutí v kabinetu AJ naproti respiriu.

Zájezd Anglie Cornwall

Upozorňujeme studenty, účastníky zájezdu, že se blíží termín doplatku zájezdu, splatnost je 13.3.2015. Prosíme, abyste termín dodrželi.
Mgr. Habrzettlová a Růžičková

 

Štítky: 

Kriteria přijímacího řízení

Kriteria přijímacího řízení pro rok 2015 jsou zveřejněna v části Školní rok-Přijímací řízení-Informace (http://www.gymkvary.cz/node/42)

Stránky