Přihlásit se Pošta Strava Moodle Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Aktuality

Ústní maturitní zkoušky - podzimní termín

Ústní maturitní zkoušky v podzimním termínu proběhnou v úterý 15.9.2015.

Štítky: 

Začátek nového školního roku

Z důvodu rekonstrukce školy začíná nový školní rok o týden později, tj. v pondělí 7. září 2015 v 8 hodin. 

Štítky: 

Termín doklasifikování a opravných zkoušek

Doklasifikování žáků musí proběhnout do 31.8., konkrétní termín určí vyučující žáka.
Opravné zkoušky se uskuteční ve čtvrtek 27.8.2015 od 9 hodin (pokud není vyučujícím určeno jinak).

Výměna s holandskou školou v Groenlo

Stejně jako v minulých letech uskutečníme také ve školním roce 2015-2016 výměnu s holandskou školou v Groenlo. Tato výměna je určena především pro žáky 1. a 2. ročníků vyššího gymnázia a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia, kteří tak mají možnost poznat nové lidi a prostředí a především si procvičit angličtinu v běžném životě.
Výměna má již dlouholetou tradici a mohlo se jí tak zúčastnit velké množství studentů. Věřím, že tomu tak bude i v příštím školním roce. Navštívíme společně zajímavá místa nejen v Holandsku, ale také u nás, poznáme nové přátele a získáme spoustu krásných zážitků.
V příloze naleznete informace a přihlášku, kterou odevzdejte co nejdříve Mgr. H. Heiserové (kabinet ve 2. patře naproti respiriu) nebo Mgr. L. Štatské (kabinet ve 3. patře).

 

VALEČ V PROMĚNÁCH ČASU

Ve dnech 25. - 26. 6. 2015 se studenti 2.B, 3. A a V7.A zúčastnili závěrečné pilotáže projektu NPÚ Památky nás baví na zámku ve Valči. Na vlastní kůži si vyzkoušili dva moduly tohoto projektu - Valeč a baroko, Valeč a odsun. Získali nejen spoustu nových poznatků netradiční formou, ale sami se mohli prostřednictvím svých postřehů a připomínek podílet na doplnění jednotlivých aktivit a inspirovat tak autory  k jejich oživení a zjednodušení. Všem zúčastněným chceme touto cestou poděkovat za ochotu vyzkoušet něco nového.

Za autorský kolektiv Dagmar Erbenová

 

Štítky: 

Protokoly společné části MZ

Protokoly s výsledky společné části maturitní zkoušky byly odeslány na e-maily maturantů.

Štítky: 

Vydání vysvědčení

Vysvědčení bude vydáno v pondělí 29. června 2015, 30. června budou mít žáci ředitelské volno.

Štítky: 

Informace pro maturanty - nabídka dalšího pomaturitního studia

Přehled vysokých škol, kam je možno si stále podat přihlášku. Nabídka duálního vzdělávání v bakalářkém studijním programu Podniková ekonomika.

Protokoly o výsledcích společné části maturit

Nejzazší termín uvolnění protokolů o výsledcích SČ MZ z Cermatu je 15. června 2015. Nejpozději v tomto termínu budou maturanti informováni o způsobu převzetí protokolů.  

Štítky: 

4leté gymnázium - několik volných míst

Do 1. ročníku 4letého gymnázia máme ještě několik volných míst. V případě zájmu kontaktujte ředitele školy RNDr. Zdeňka Papeže (tel. 353501129, mail: papez@gymkvary.cz)

Štítky: 

Přihlášky k podzimním maturitám

Přihlášky k podzimním maturitám (řádný nebo opravný termín) lze podat nejpozději do 25. června 2015. Formulář přihlášky je v příloze.

Štítky: 

Sportovně-turistické kurzy

Většina žáků V7.AB+3.A odjíždí v termínu 30.5.-7.6. na STK do Chorvatska.
Žáci, kteří neodjeli, absolvují STK v místě.
Pondělí 1.6.     program ve škole, prezence 8.30 u zástupce ředitele
Úterý 2.6.        aktivita po domluvě, sraz 9.00 u vchodu do školy (Hr)
Středa 3.6.      turistika po KV vyhlídkách, sraz 8.30 u Hlavní pošty (Ci)
Čtvrtek 4.6.     program ve škole, prezence 8.30 u zástupce ředitele
Pátek 5.6.        program ve škole, prezence 8.30 u zástupce ředitele

Štítky: 

Maturitní týden pro ostatní třídy

V příloze najdete rozpisy s programem pro ostatní třídy v maturitním týdnu (18.-22.5.2015).

Cambridgeské zkoušky - pre-testing 21.5.2015

Stejně jako v minulých letech se v době konání ústních maturitních zkoušek uskuteční na naší škole pre-testing Cambridgeských zkoušek. Termín pre-testů je 21.5.2015. Přihlásit se můžete ZDE

 

Štítky: 

Stránky