Přihlásit se Pošta Strava Moodle Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Aktuality

Ročenkový tým

Stále se hledá ročenkový tým, který bude tvořit školní ročenku a soutěžit s ostatními týmy v soutěži Ročenka Roku. Vzorovou ročenku si můžete zapůjčit u paní Trubačové, nechte ji ve třídě kolovat a pak vraťte pro další zájemce - k dispozici je pouze jediný výtisk.
Do ročenkového týmu se lze přihlásit u paní Trubačové.

Štítky: 

Abychom nezapomněli. Výpověď o totalitní Evropě

V úterý 29.9.2015 proběhla na naší škole prezentace antitotalitní čítanky: Abychom nezapomněli, Výpověď o totalitě v Evropě. Akci zorganizovala Platforma evropské paměti a svědomí zastoupená Neelou Winkelmannovou. Dále nás poctil svou návštěvou Jaroslav Müller, zástupce Pražského akademického klubu 48 a herec Činoherního klubu Otmar Brancuzský. 

Takto o akci informoval web karlovarského kraje: http://www.kr-karlovarsky.cz/krajske_listy/Stranky/151001-Citanka.aspx#....

Čítanka je k dispozici nejen studentů ale i kolegyním a kolegům ve školní knihovně! 

Štítky: 

GYMNAZIÁLNÍ KREV

Stejně jako v loňském roce bychom i letos rádi darovali krev společně. Prosím zájemce z řad našich studentů, kteří jsou starší 18 let, aby se přišli přihlásit k Mgr. Haně Heiserové (kabinet ve 2. patře naproti respiriu). Termín (listopad, event. prosinec) bude upřesněn podle počtu dárců.

Štítky: 

Cambridgeské zkoušky

I v letošním školním roce máte možnost skládat Cambridgeské zkoušky u nás, a to ve dvou úrovních - FCE a CAE Paper based. Termín zkoušek je 5.12.2015, přihlásit se je možno do 26. října 2015. Více informací a přihlášky u Mgr. Hany Heiserové (kabinet ve 2. patře naproti respiriu). Pokud víte o někom dalším, kdo by chtěl zkoušky skládat a není studentem naší školy, dejte mu prosím vědět, může je u nás podstoupit.

Mgr. Hana Heiserová :-)

Štítky: 

Poznávací zájezd do Velké Británie 2016

I v letošním roce pořádá škola pro naše studenty poznávací zájezd do Velké Británie. Uskuteční se mezi 24. a 29. dubnem 2016 a je určen všem studentům angličtiny s výjimkou prim. Informace o zájezdu, programu a způsobu přihlašování obdržíte od vyučujících angličtiny nebo organizátorů zájezdu H. Habrzettlové a T. Růžičkové. Jsou také vyvěšeny na nástěnce vedle učebny V.
Na Vaši účast se těší H. Habrzettlová a T. Růžičková

Štítky: 

Witte - Noc techniků

Informace firmy Witte o možnostech pracovního uplatnění, novinky z oblasti technologií a produktů. 1.10. 2015, 16-21 hodin, Dům kultury a Mírové náměstí Ostrov

Štítky: 

Nabídka kroužků Centra sportu

Nabídku Centra sportu na nový školní rok naleznete v příloze.

Výměna s holandskou školou v Groenlo

Stejně jako v minulých letech uskutečníme také ve školním roce 2015-2016 výměnu s holandskou školou v Groenlo. Tato výměna je určena především pro žáky 1. a 2. ročníků vyššího gymnázia a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia, kteří tak mají možnost poznat nové lidi a prostředí a především si procvičit angličtinu v běžném životě.
Výměna má již dlouholetou tradici a mohlo se jí tak zúčastnit velké množství studentů. Věříme, že tomu tak bude i v příštím školním roce. Navštívíme společně zajímavá místa nejen v Holandsku, ale také u nás, poznáme nové přátele a získáme spoustu krásných zážitků. Výměna se uskuteční za přispění Magistrátu města Karlovy Vary.

Výměna s holandskou školou v Groenlo

Prosíme všechny účastníky výměny, aby se dnes 25. 9. dostavili o velké přestávce do učebny V (3. patro).

Účast nutná! L. Štatská a Z. Vitouchová smiley

Štítky: 

Hlasování o podobě školní mikiny

Do pátku 25.9. můžete hlasovat o podobě školní mikiny na adresehttp://acoty.formees.com/f/pcgkv2015/, vybírat můžete ze tří podob (viz obrázek).

Štítky: 

Nové rozvrhy od 21.9.2015

Upravené rozvrhy jsou zveřejněny v části Školní rok-Rozvrhy (http://www.gymkvary.cz/node/8), většina úprav jsou změny učeben.

Štítky: 

Nový školní rok

První hodiny nového školního roku 2015/16 se uskuteční v pondělí 7.9.2015 od 8 hodin v kmenových učebnách jednotlivých tříd. Přejeme vám hodně úspěchů a studijního potenciálu :-).

Štítky: 

Burzy učebnic

Tradiční burzy učebnic se uskuteční v pátek 11.9.2015 a v pátek 18.9.2015 vždy v době 14–15 hodin v MTv.

Štítky: 

Adopce na dálku

Naše škola podpořila i ve školním roce 2014/15 studenta VŠ, Ibrahima Abdullaha, z Ghany, a to částkou 4600 Kč. Do projektu Adopce na dálku se ochotně zapojili: ...

Štítky: 

Stránky