Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

TEST - LUCEMBURKOVÉ. HUSITSTVÍ

Test z tematického celku LUCEMBURKOVÉ. HUSITSTVÍ budeme psát v řádné hodině ve čtvrtek 14. 11. 2019

osnova k opakování

1. Proč Lucemburkové na český trůn?

2. 4 Lucemburkové - 4 hodnocení jejich vlády - ekonomika, politika, vztahy s církví, s říší, kulturní počiny, rozšíření území (klady, zápory - viz práce v hodině)

pojmy: inaugurační diplom, Zlatá bula Karla IV., Dekret Kutnohorský

3. Husitství - problémy v církvi, snahy o řešení (koncily), 6. 5. 1415, kdy a proč začátek revoluce, 1402-1436 (mezníky - datace, význam)

pojmy: koncil, kacíř, křížová výprava, pražské artikuly, spanilé jízdy, basilejská kompaktáta

pozn. součástí i práce s mapou