Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

TEST - ORIENTÁLNÍ DESPOCIE

Test z tematického celku Orientální despocie budeme psát v řádných hodinách a to:

1.A   ve čtvrtek 14. 11. 2019

V5.A  v pátek    15. 11. 2019

 

osnova pro opakování:

1. předpoklady vzniku státu, rozdíl mezi antickými státy a orientálními despociemi (viz tabulka v učebnici)

2. stručně státy v Mezopotámii, Egypt, Persie, Palestina, Chetité - kdy vznikly, typ státu,  struktura společnosti, redistributivní hospodaření, hlavní činnosti, vynálezy, náboženství

pozn.: Součástí testu je i práce s mapou.