Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Informace k maturitní zkoušce

V připojených souborech najdete:

Později bude zveřejněno:

seznam děl z českého jazyka na šk. rok 2020/21
informace ředitele školy k volbě profilové zkoušky
maturitní témata pro ústní zkoušku profilové části pro jarní a podzimní zkušební období
maturitní témata pro ústní zkoušku společné části (cizí jazyky)
jednotné zkušební schema (JZS) s termíny
seznam děl z českého jazyka - přihláška žáka


rozpisy ústních zkoušek

Katalogy požadavků k maturitní zkoušce naleznete na adrese: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/katalogy-pozadavku-zkou...

Aktuální předpisy týkající se maturitní zkoušky (školský zákon a vyhlášku MŠMT o ukončování studia) najdete na stránkách www.novamaturita.cz příp. www.msmt.cz.

Příloha: