Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Olympiáda v AJ a jiné soutěže

Krajské kolo Soutěže v cizích jazycích – angličtina 2018/19

Krajské kolo Soutěže v cizích jazycích – angličtina (dříve Olympiáda v anglickém jazyce) se bude konat v pátek 15. března 2019 v 9.00 hodin v Domě dětí a mládeže Karlovy Vary, Čankovská 9 (autobus č. 12). Bližší informace u Mgr. L. Houškové nebo Mgr. S. Proškové.

Studenti, kteří postupují do krajského kola z prvních tří míst kategorií IIB a IIIA kola okresního, dostanou v nejbližší době podrobnější pokyny a sdělení pro rodiče.

Podrobnosti na internetových stránkách Školského portálu Karlovarského kraje.

 

Výsledky okresního kola Soutěže v cizích jazycích - angličtina, šk. rok 2018/19

Okresní kolo soutěže se letos konalo 11. února 2019. 

V kategorii IIIA (střední školy a vyšší gymnázia) zvítězil náš student David Radimerský (V6a). V kategorii IB (primy a sekundy) obsadil druhé místo Leonard Oeding (V1a) a Nguyen Thuy Duong (V2b) místo třetí.  V kategorii IIB (tercie a kvarty) se jako druhý umístil Pavel Vevera (V4b) a jako třetí Veronika Lhotková. Všem těmto studentům k jejich úspěchu blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. 

 

Výsledky školního kola Soutěže v cizích jazycích – angličtina - 2018/19

Školní kola jednotlivých kategorií se konala v týdnu od 3. do 5. prosince 2018. 

Kategorie IB (primy, sekundy)

Zúčastnilo se 31 soutěžících, z toho 12 postoupilo do 2. kola.  Maximum - 93 bodů.

1. místo – Nguyen Thuy Duong (V2b) – 91 b.

2. místo - Kocourek Krištof (V1a) – 87 b.

3. místo – Oeding Leonard  (V1b) – 86 b.

4. místo - Nguyen Hoang Gia Linh (V2a) - 84 b., 5. místo - Očenášek Jan (V2a) - 82 b., 6. místo - Appeltauerová Lucie (V2b) - 81 b.

Na dalších místech (dle abecedního pořádku): Bartoš Martin, Coubal Martin, Ducháček Tomáš, Gouzer David, Maďarková Zuzana, Polyvianyi Yehor.

Kategorie IIB (tercie, kvarty)

Zúčastnilo se 24 soutěžících, z toho 12 postoupilo do 2. kola.  Maximum - 78 bodů.

1. místo – Nguyen Bill (V4b) – 77,5 b.

2. místo - Vevera Pavel (V4b) – 77 b.

3. místo – Lhotková Veronika (V4b) – 76,5 b.

4. místo - Tran Filip (V24b) - 72,5 b., 5. místo - Šmída Adam (V3b) - 68 b., 6. místo - Dvořáková Karla (V3a) - 67,5 b.

Na dalších místech (dle abecedního pořádku): Farkašová Lucie, Kollarov Štěpán, Kosová Jana, Nguyen Tommy, Rokůsková Tereza, Temirbekov David.

Kategorie IIIA (vyšší gymnázium bez maturitních ročníků)

Zúčastnilo se 24 soutěžících, z toho 13 postoupilo do 2. kola.  Maximum - 90 bodů.

1. - 2. místo - Licová Melinda (2A) a Radimerský David (V6a) – oba 88 b.

3. místo – Milerová Adéla (V7b) – 86 b.

4. místo - Gondek Šimon (3A) - 85,5 b., 5. místo - Voilukova Ekaterina (1A) - 85 b., 6. místo - Tychtl Jan (V6b) - 82,5 b.

Na dalších místech (dle abecedního pořádku): Bartoš Martin, Coubal Martin, Ducháček Tomáš, Gouzer David, Maďarková Zuzana, Polyvianyi Yehor.

 

 

Školní kolo Soutěže v cizích jazycích – angličtina

Školní kolo Soutěže v cizích jazycích – angličtina (dříve Olympiády v anglickém jazyce) se bude konat v těchto termínech:

Kategorie I. B (primy a sekundy)                                       - úterý     4/12/2018

Kategorie II. B (tercie a kvarty)                                          - pondělí 3/12/2018

Kategorie III. A, III. B (vyšší gymnázium bez maturantů)   - středa   5/12/2018

Soutěž se skládá z poslechové a ústní části. Všichni soutěžící absolvují poslechový test, po jehož vyhodnocení postoupí úspěšnější studenti do dalšího kola (ostatní se vrátí zpět do výuky). V ústní části čeká postupující studenty po stručném představení konverzace na vylosované téma (po krátké přípravě), řešení situace (pohotově bez přípravy) či u mladších studentů popis obrázku. Hodnotí se jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost.

Zájemci o účast na Olympiádě v AJ by se měli co nejdříve hlásit u svých vyučujících AJ, nejpozději ale do 23. 11. 2018. Bude-li mít z dané třídy zájem mnoho studentů, bude muset proběhnout i třídní kolo.

Jednotlivé kategorie začínají vždy v 8.00 hod. v aule.

V příloze najdete témata pro všechny tři kategorie.

(L. Houšková)