Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Olympiáda v AJ a jiné soutěže

Okresní kolo Soutěže v cizích jazycích – angličtina

Školní kolo Soutěže v cizích jazycích – angličtina (dříve Olympiády v anglickém jazyce) se bude konat v pátek 14. 2. 2020 v 9.00 hod. v Domě dětí a mládeže Karlovy Vary, Čankovská 9 (autobus č. 12).

Podrobné informace: 

Kategorie I. B (primy a sekundy)

http://www.kvkskoly.cz/soutez/Stranky/soutez-detail.aspx?idc=4340

Kategorie II. B (tercie a kvarty)                               

http://www.kvkskoly.cz/soutez/Stranky/soutez-detail.aspx?idc=4342

Kategorie III. A (vyšší gymnázium bez maturantů)

http://www.kvkskoly.cz/soutez/Stranky/soutez-detail.aspx?idc=4343

Studenty, kteří se okresního kola zúčastní, doprovodí do DDM Mgr. Simona Prošková. Těmto tudentům budou v nejbližší době předány dopisy s informacemi pro rodiče.