Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Vše

Nadpis příspěvku / Určeno pro třídu Předmět Autor
Pohybové aktivity na týden (14.4. - 19.4.)
V1.B, V2.B, V3.A, V4.A, V5.A, V7.A, 3.A
Tv Zbyněk Draxal
Rovnice v součinovém a podílovém tvaru
V3.A
M Jiří Stulík
Otázky k výuce - Elektromagnetické jevy
V7.A, 3.A
F Jiří Stulík
Kvarta - domácí úkol, Úvaha na téma Itálie
V4.A
Z Zbyněk Draxal
nahosemenné rostliny
V7.B
Bi Kateřina Pavlasová
Tělesné aktivity pro hodiny TV s Dx (6.4.2020 - 13.4.2020)
V1.B, V2.B, V3.A, V4.A, V5.A, V7.A, 3.A
Tv Zbyněk Draxal
Zadání testu, Spolková republika Německo
V3.B
Z Zbyněk Draxal
hormony
V7.A, V7.B, 3.A
Bi Kateřina Pavlasová
Tercie: Nizozemské království, Lucemburské velkovévodství
V3.B
Z Zbyněk Draxal
Obecné pokyny pro vypracování zadané práce
V1.B, V3.A, V6.B, V7.A, 3.A
M Jiří Stulík
Obecné pokyny pro vypracování zadané práce
V1.B, V3.A, V6.B, V7.A, 3.A
F Jiří Stulík
Tělesné aktivity pro hodiny TV s Dx (30.3 - 5.4.2020)
V1.B, V2.B, V3.A, V4.A, V5.A, V7.A, 3.A
Tv Zbyněk Draxal
Mapa + domácí úkol pro primu, odevzdání do neděle 5.4.
V1.A, V1.B
Z Zbyněk Draxal
V3.B, Spolková republika Německo
V3.B
Z Zbyněk Draxal
Vyšší rostliny- výtrusné rostliny
V7.B
Bi Kateřina Pavlasová
pracovní listy- rozmnožování rostlin
V7.B
Bi Kateřina Pavlasová
Hodnocení domácího kola matematické olympiády nižšího gymnázia
V1.A, V1.B, V2.A, V2.B, V3.B
M Hana Machovcová
Itálie
V4.A
Z Zbyněk Draxal
Belgie pro tercii
V3.B
Z Zbyněk Draxal
Tělesné aktivity pro hodiny TV s Dx (23.3 - 29.3)
V1.B, V2.B, V3.A, V4.A, V5.A, V7.A, 3.A
Tv Zbyněk Draxal

Stránky