Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

PNS 2017

Příběhy našich sousedů 2017

Dne 14.7.2017 proběhla na naší škole závěrečná prezentace již druhého ročníku projektu „Příběhu našich sousedů.“ Letošního ročníku se zúčastnilo 10 žákovských týmů pod vedením svých pedagogů. Z naší školy se letos projektu zúčastnily dva týmy.

První tým ve složení: Barbora Barošová, Zuzana Ficenecová, Kateřina Krejnická, Anežka Ritschelová, vyzpovídaly a následně zpracovaly do grafické videoreportáže nazvané „Vono to pude… a vono to šlo“ životní trampoty i radosti vynikajícího malíře a grafika pana Jiřího Juna.

Druhý tým ve složení: Matěj Dřeveňák, Miroslav Janda, Adam Krejčík, Jakub Mahr, vyzpovídali a následně do rozhlasové reportáže nazvané „ Rozvědčík, důvěrník, námořník“ zpracovali velmi zajímavé životní osudy pana ing. Petra Lewiho.

Všechny žákovské výstupy zletošního ročníku, ale hlavně práce našich dvou týmů, najdete na webu: https://www.pribehynasichsousedu.cz/karlovarsky-kraj/karlovarsky-kraj-20162017/