Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Program Excelence

Škola se od roku 2012 účastní  každoročně  programu MŠMT ČR Excelence středních škol a od  r. 2015 i programu Excelence základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií. Výsledky školy patří ve srovnání získaných finančních dotací každoročně k 10 nejlepším v ČR.