Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Přijímací zkoušky nanečisto

 

Na žádost mnoha zájemců o studium na naší škole jsme se rozhodli uspořádat v sobotu 27. 1. 2018 přijímací zkoušky nanečisto pro uchazeče z 5. a 9. tříd ZŠ. Podmínkou účasti je vyplnění elektronické přihlášky (klikněte na obrázek výše), účast je bezplatná. Přesný harmonogram dne naleznete v příloze. Pokud si chcete vyzkoušet atmosféru přijímacích zkoušek, postup při řešení modifikovaných testů CERMAT a následnou analýzu testů pod odborným vedením vyučujících PČG, přihlašte se včas. Počet míst je omezen kapacitou auly, zúčastnit se může maximálně 100 zájemců z 5. tříd a stejný počet z 9. tříd. Součástí programu bude i komentovaná prohlídka školy. Bližší informace je možné získat i během Dne otevřených dveří, který se uskuteční v pondělí 15. 1. 2018 od 16 hodin. 

Těšíme se na první setkání s našimi novými studenty.