Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Přijímací zkoušky nanečisto

REGISTRACE JE KE DNI 24. 1. 2020 PRO VŠECHNY UKONČENA.

Na žádost mnoha zájemců o studium na naší škole jsme se rozhodli uspořádat v sobotu 25. 1. 2020 přijímací zkoušky nanečisto pro uchazeče z 5. a 9. tříd ZŠ. Podmínkou účasti je vyplnění elektronické přihlášky, která bude na webových stránkách školy k dispozici od 6. 1. 2020. 

Náklady na zkoušky jednoho testovaného žáka činí přibližně 100 Kč – administrace (příprava a kopírování testových sešitů), provoz auly v den pracovního volna, mimořádný úklid, drobné občerstvení. Pokud chcete naší škole pomoci s pokrytím těchto nákladů, prosíme Vás, abyste do 24. 1. uhradili částku 100 Kč za žáka na číslo účtu: 27-5622610287/0100. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení žáka.

Přesný harmonogram dne naleznete v příloze. Pokud si chcete vyzkoušet atmosféru přijímacích zkoušek, postup při řešení modifikovaných testů CERMAT a následnou analýzu testů pod odborným vedením vyučujících PČG, přihlaste se včas. Počet míst je omezen kapacitou auly, zúčastnit se může maximálně 100 zájemců z 5. tříd a stejný počet z 9. tříd. Součástí programu bude i komentovaná prohlídka školy. Bližší informace je možné získat i během Dne otevřených dveří, který se uskuteční v pondělí 13. 1. 2020 od 16 hodin. 

Těšíme se na první setkání s našimi novými studenty.