Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Školní jídelna v provozu i od 4. 1. 2021

Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost. Všichni žáci mají obědy odhlášeny, v případě zájmu je třeba přihlásit si je přes www.strava, e-mailem nebo telefonicky (777 858 331, slavikova@gymkvary.euVýdej obědů bude od 4.1.2021 od 11.00 do 13.00 hod.

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,

• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více  osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),

• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,

• udržovat maximální možný rozestup

ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat výdejním okénkem do vlastních nádob.

 Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace. Odhlašování obědů bude po dobu trvání distanční výuky možné pouze den předem, v žádném případě ne v den oběda. Strávníci jsou povinni při vstupu do jídelny umýt si ruce a použít dezinfekci. V platnosti jsou i všechna ostatní ochranná nařízení.