Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Přijímací zkoušky - uchazeči doloží negativní test

Uchazeči o studium musí  v den konání přijímací zkoušky předložit negativní test na COVID 19. Mimořádné opatření MZ naleznete v části Školní rok - Přijímací řízení.