Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

O projektu

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Je realizován v období od 1. 1. 2013 a předpokládané datum jeho ukončení je 31. 1. 2015.

Cílem projektu je podpora výuky cizích jazyků na gymnáziu. Součástí projektu je podpora mezi předmětových vztahů a průřezových témat. Aktivity projektu sledují realizaci podpůrných aktivit přispívajících k zájmu žáků o cizí jazyky, jejichž znalost je předpokladem k dalšímu studiu i uplatnění absolventů školy na trhu práce.

Pro žáky budou pořádány jazykové kluby, kde budou mít možnost komunikovat v cizím jazyce, připravovat se na mezinárodní zkoušky z jednotlivých cizích jazyků, rozvíjet čtenářské dovednosti v jednotlivých cizích jazycích s podporou učitele.

Zrealizujeme návštěvy institucí, které poskytují vzdělávání v cizích jazycích, poskytneme žákům možnost navštívit divadelní či filmové představení v cizích jazycích.

Budou vytvořeny inovativní moduly se zaměřením na průřezová témata a rozvoj jazykových komunikačních dovedností, které budou realizovány v podobě tematických dnů.

Budou uspořádány výstavy o německy, anglicky a francouzsky píšících autorech.

Na samostatné doméně naleznete web produkty.