Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Školní poradci

 

Metodik školní prevence:

Mgr. Dana Ančincová (ancincova@gymkvary.eu)

Mgr. Markéta Novotná (novotna@gymkvary.eu)

Výchovný poradce:

Mgr. Radek Kváča

tel. 353 501 131

kvaca@gymkvary.eu

od 3. ledna 2018

Mgr. Martina Fialová - speciální pedagog a etoped školy

tel. 353 176 522

 

Poradenství, diagnostika, psychoterapuetické služby v oblasti výchovy a vzdělávání pro školy v Karlovarském kraji

PEDAGOGICKO - PSYCHOLOCKÁ PORADNA KARLOVY VARY

353 176 511 – ústředna, sociální pracovnice

http://www.pppkv.cz