Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Další projekty

V rámci SIPVZ (MŠMT ČR) škola úspěšně realizovala následující projekty:

  1. Pilotní projety (2003-04) s názvy: "Implementace multimediálního počítačového výukového systému do výuky německého jazyka na gymnáziu" ve spolupráci s Goethe Institutem v Praze, "Užití počítačového programu DERIVE ve výuce matematiky na gymnáziu", "Zapracování využití počítačového programu Cabri geometrie II do výuky matematiky na gymnáziu"
  2. Rozvojové projekty pro rok 2004: "Interaktivní skupinová výuka a prezentace na základě vizuální systémové integrace"
  3. Rozvojové projekty pro rok 2006: "Komplexní začlenění ICT do výuky botaniky a tvorba podkladů k výuce od prezentace po evaluaci" (dotace 283 500 Kč, náklady 567 000 Kč), "Multimediální interaktivní výuky základů společenských věd s podporou ICT" (dotace 125 000 Kč, náklady 190 000 Kč)


V rámci mezinárodních projektů škola realizovala v posledních 6 letech vlastní zahraniční projekty z dotací Česko německého fondu budoucnosti, programu Phare, přispění Nadace Roberta Bosche, Amavetu, Města Karlovy Vary a Karlovarského kraje. Jednalo se o projekty realizované ve spolupráci zejména s Graf-Münster gymnáziem v Bayreuthu, gymnázii v Baden-Badenu a Brnkastl-Kuesu: "Evropské třídy" tripartitní projekt, "Umění překračuje hranice", "Společná hranice". Z programu Phare pak především projekty "Stopy" a "Ne proti sobě, ale spolu".

Ze státního fondu životního prostředí získala škola v roce 2004 dotaci na projekt "Slunce do škol" ve výši 467 000 Kč, projekt byl v roce 2005 úspěšně dokončen.

Škola získala v posledních letech také statisícové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje a ze státního rozpočtu na realizaci mezinárodního závodu "CROSS-COUNTRY 2002", dále na organizaci Celostátní přehlídky SOČ 2006, dále na organizaci celostátního kola 49. ročníku FO (v roce 2007).

V roce 2007 a 2008 škola úspěšně realizovala 2 projekty kohezních adaptačních kurzů z dotace Karlovarského kraje v rámci Primární prevence s rozpočtem v řádu 100 000 Kč.