Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Rozvoj jazykových kompetencí a komunikačních schopností ve výuce cizích jazyků

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Je realizován v období od 1. 1. 2010 a předpokládané datum jeho ukončení je 31. 12. 2011.

Cílem projektu je modernizace jazykového vzdělávání a implementace ŠVP v oblasti průřezových témat. Projektem budou rozvíjeny komunikační jazykové schopnosti, ICT a e-learningové dovednosti při vzdělávání žáků za účelem zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce. Realizací bude kladen důraz na rozvoj klíčových kompetencí žáků.

V rámci projektu bude vytvořeno moderní vzdělávací ICT prostředí v oblasti jazykového vzdělávání, budou vytvořeny interaktivní vzdělávací materiály s podporou e-learningu a ověřovací pracovní listy. Pro pedagogy zrealizujeme vzdělávání ve tvorbě e-learningových materiálů a ICT dovedností při práci s dotykovou tabulí SMART Board.

Zrealizujeme mezinárodní spolupráci škol prostřednictvím výměnných pobytů se zaměřením na rozvoj komunikačních schopností.

Budou vytvořeny inovativní moduly se zaměřením na průřezová témata a rozvoj jazykových komunikačních dovedností, které budou realizovány v podobě výjezdních pobytů.

Je pro něj vytvořeno cizojazyčné webové prostředí.