Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Tepelné konstanty látek

Ke stažení a k tisku je zveřejněna tabulka:

"tepelné konstanty látek - změny skupenství"
obsahuje: teplotu tání, teplotu varu, měrné skupenské teplo tání a měrné skupenské teplo varu vybraných látek