Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Kriteria přijímacího řízení

Kriteria přijímacího řízení pro rok 2015 jsou zveřejněna v části Školní rok-Přijímací řízení-Informace (http://www.gymkvary.cz/node/42)