Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Olympiáda v AJ a jiné soutěže

Výsledky okresního kola Soutěže v cizích jazycích – angličtina

V okresním kole soutěže konaném 14. 2. 2020 dosáhli naši studenti těchto výsledků:

 Leonard Oeding (V2b) zvítězil v kategorii IB (primy a sekundy), Jan Karas (V2a) obsadil ve stejné kategorii druhé místo.

V kategorii IIB (tercie a kvarty) zvítězila Karla Dvořáková (V4a) a Eliška Ševčíková (V3b) obsadila ve stejné kategorii třetí místo.

V kategorii IIIA (kvinty až septimy a 1. až 3. ročníky) získal Martin Krejčí (V7a) druhé a Anna Mirzoyan (V7b) třetí místo.

Všem těmto studentům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Studenti na prvních třech místech v kategorii IIB a IIIA postupují do krajského kola této soutěže, která se bude konat ve středu 18. 3. 2020 (podrobnější informace zde: http://www.kvkskoly.cz/soutez/Stranky/souteze.aspx?dt=19.2.2020&rb=0&fn=Sout%c4%9b%c5%be+v+ciz%c3%adch+jazyc%c3%adch+-+angli%c4%8dtina&ro=krajsk%c3%a9&tp=P%c5%99edm%c4%9btov%c3%a1&sr=2019-2020 ). Přejeme jim hodně úspěchů.