Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Studium

Délka studia: osmileté a čtyřleté studium
Počet tříd: 24
Počet studentů: 700

Vzdělání na našem gymnáziu má všeobecný charakter a připravuje absolventy k dalšímu vzdělávání, zejména k vysokoškolskému studiu na domácích i zahraničních vysokých školách. Šíře všeobecného vzdělání umožňuje absolventům zvolit si jakýkoli studijní obor. Každý z našich absolventů hovoří alespoň dvěma cizími jazyky a ovládá práci s počítačem. Je schopen samostatně vyhledávat a zpracovávat odborné informace a je zvyklý na samostatnou i týmovou práci. Má široký kulturní rozhled a umí se orientovat v okolním světě.