Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Kriteria přijímacího řízení

Kriteria přijímacího řízení jsou zveřejněna v části Školní rok-Přijímací řízení, přihlášku na naši školu lze podat do 15. března 2016. Pro příští školní rok plánujeme přijmout 60 studentů do 8letého studia a 30 studentů do 4letého studia.