Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Aktuality

Provoz školní jídelny od 28.2.2022

Od pondělí 28.2. se provoz školní jídelny vrací do normálního stavu, třídy již nebudou obědvat v době vyučování.
S tím souvisí úpravy stávajícího rozvrhu tak, aby se snížil počet tříd, které jdou na oběd ve 13.30 hodin.
Pro časy oběda platí dále tato pravidla:

  1. Žáci, kteří mají dvouhodinu 3. a 4. vyučovací hodinu obědvají v 11.30 hodin
  2. Žáci, kteří mají dvouhodinu 5. a 6. vyučovací hodinu obědvají v 11.45 hodin a dvouhodinu začínají ve 12.15 hodin.
  3. Třídy V1.AB, V2.AB, V3.AB začínají i končí 6. vyučovací hodinu o 5 minut dříve.
  4. Semináře v pátek V7.AB+3.A začínají v 11.50 hodin s tím, že žáci obědvají ve 13.20 hodin.
  5. Hodiny, které byly „vysunuty“ z 6. na 7. hodinu mohou začínat po dohodě s vyučujícím ve 13 hodin.

 

Provoz školní jídelny od 8.11.2021

Od pondělí 8.11. platí nový rozpis časů oběda ve školní jídelně (viz příloha).

Provoz školní jídelny od 6.9.2021

Od pondělí 6.9. platí nový rozpis do školní jídelny (viz příloha), který vychází z aktuálních rozvrhů. Nadále platí, že třída obědvá s vyučujícím.

 

Stravování od 3. 5. 2021

Od 3. 5. 2021 budou ke stravování přihlášeni všichni žáci tříd s prezenční výukou (liché týdny NG A, sudé NG B). Pokud oběd nechcete, je nutné jej odhlásit mailem slavikova@gymkvary.eu nebo SMS 777 858 331. V případě pozitivního testu žáka ve čtvrtek má být podle nařízení MZ celá třída poslána do karantény, v takovém případě bude možné dle provozního řádu školní jídelny odebrat čtvrteční oběd do jídlonosiče ve výdejním okénku od 11.00 do 13.00, ostatní dny budou obědy pro žáky v karanténě odhlášeny.

Školní jídelna opět v provozu

Dobrá zpráva dne :-) Od úterý 2. 2. 2021 je naše školní jídelna opět v provozu za stejných hygienických podmínek jako dříve. V případě zájmu o obědy je třeba přihlásit si je přes www.strava.cz, e-mailem nebo telefonicky (777 858 331, slavikova@gymkvary.eu) Výdej obědů bude od 2.2.2021 od 11.00 do 13.00 hod.

Školní jídelna nevaří

S ohledem na nové rozhodnutí KHS školní jídelna do odvolání nevaří.

Školní jídelna nevaří

Z důvodu karantény je v pondělí 18.ledna 2021 školní jídelna uzavřena a mimo provoz. Pro další období čekáme na pokyny KHS.

Školní jídelna v provozu i od 4. 1. 2021

Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost. Všichni žáci mají obědy odhlášeny, v případě zájmu je třeba přihlásit si je přes www.strava, e-mailem nebo telefonicky (777 858 331, slavikova@gymkvary.euVýdej obědů bude od 4.1.2021 od 11.00 do 13.00 hod.

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,

• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více  osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),

• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,

• udržovat maximální možný rozestup

Nové rozvrhy od 30.11.2020

Od pondělí 30.11.2020 začnou v prezenční výuce platit nové rozvrhy (Školní rok-Rozvrhy). Většina změn oproti stálému rozvrhu vyplývá z požadavku, že třída má být stále v kmenové učebně a pouze v odůvodněných případech (např. skupinové vyučování) může část žáků odejít do jiné učebny.
Ke změnám dochází také v distanční výuce, nový rozpis je zveřejněn v příloze.
Protože se žáci z různých tříd nesmějí ve škole stýkat, bylo také nutné stanovit časy oběda pro jednotlivé třídy, kdy přístup do jídelny bude podle pokynů vyučujícího v dané hodině (viz tabulka v příloze, zatím pro MAT+NG-A).

Provoz školní jídelny od 18.11.2020

Dle nařízení MŠMT ČR v souladu se systémovým hodnocením epidemiologické situace PES (MZ ČR) se od 18. listopadu mění podmínky provozu školní jídelny. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní strávníci si mohou stravu odebrat do  jídlonoše, ale nemohou ji ve školní jídelně konzumovat. Pro přechodné období následujících několika dní je škola pro individuální  odnos stravy vybavena plastovými krabičkami.
Nadále platí všechna již zavedená hygienická pravidla: rozestupy 1,5m; max. 4 osoby u stolu; mytí a desinfence rukou; roušky lze odložit jen na dobu konzumace stravy.
RNDr. Zdeněk Papež, ředitel školy

 

Stránky

Prihlásit se k odběru RSS - Školní jídelna