Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

EU středním školám

Naše škola v době 1.9.2012–31.8.2014 realizuje projekt MŠMT EU peníze středním školám s rozpočtem 1 929 411,- Kč. Výsledkem projektu je v rámci OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (SŠ), jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.  Rozhodli jsme se z nabídky témat pro zlepšení situace v těchto oblastech:

  • čtenářská a informační gramotnost
  • cizí jazyky
  • využívání ICT
  • matematika
  • odborné kompetence
  • finanční gramotnost

V rámci tohoto projektu vyučující vytvářejí digitální učební materiály (DUM) a vzdělávací materiály, které budou na této stránce zveřejňovány.

Příloha: