Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Výměnný sportovní projekt 2005

V roce 2005 naše škola navrhla výměnný projekt se sportovním zaměřením pro studenty naší školy a studenty německého partnerského města Bernkastel-Kues.

První část výměny proběhla 30. 5. – 3. 6. 2005, kdy němečtí studenti navštívili naše město. Program byl bohatý jak po stránce kulturní – prohlídka lázeňského města, hradu Lokte, výlet do Prahy, tak po stránce sportovní – kolektivní míčové hry na školním hřišti, cykloturistika, rafting na Ohři, horolezectví ve Svatošských skalách, návštěva lanového centra PROUD.

Druhá část výměny se konala v Bernkastelu-Kues od 19. – 23. 9. 2005. Naší výpravu přivítal po příjezdu ředitel partnerského gymnázia Mikuláše Kusánského Dr. K.-H. Musseleck. Poté byli studenti přiděleni do rodin.

V úterý 20. 9. nás čekala netradiční prohlídka města. Čeští studenti absolvovali "stopovačku" po historických památkách Bernkastelu. Prohlédli si klášter a rodný dům Mikuláše Kusánského, městskou radnici, nové Karlovarské náměstí s kašnou. Dopolední program byl zakončen výstupem na hrad Landshut.

Odpoledne trávili všichni studenti v moderním sportovním areálu školy. Nabídka sportovních aktivit byla pestrá: beach-volleyball, jízda na in-linech, trampolína, step aerobic.

Ve středu 21. 9. jsme si vyzkoušeli lezení na umělé stěně ve sportovním centru v Kirchbergu. Odpoledne jsme jeli do nejstaršího města Německa – Trevíru, kde jsme navštívili některé památky – městskou bránu Porta Nigra, biskupskou katedrálu s vystavenou tunikou J. Christa, baziliku Římská palastaula. Večer jsme shlédli ve sportovní aréně ligový zápas žen v házené.

Ve čtvrtek všichni absolvovali velmi zajímavé týmové hry v přírodě – stavbu vorů. Na závěrečný večer připravilo vedení školy pro pedagogy malé posezení ve vinném sklípku, spojené s ochutnávkou regionálních mozelských vín.

Pro všechny zúčastněné byla celá akce velkým přínosem. Nejen že si studenti prohloubili znalosti němčiny a angličtiny, ale poznala i rodinný život, kulturu a historii Bernkastelu-Kues. Seznámili se s výukou tělesné výchovy na škole, prohlédli si místní sportoviště a vyzkoušeli si řadu netradičních pohybových aktivit.

Výměnného projektu se zúčastnilo celkem 20 studentů vyššího gymnázia naší školy. Pedagogický dozor zajišťovaly Mgr. Magdalena Kneřová a Mgr. Dana Ančincová.

V Karlových Varech, 26. 9. 2005